Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Kế hoạch chuyên môn năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 PBC

Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 PBC

Lượt xem:

UBND TX GIA NGHĨA                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU                                                      Độc lập- Tự... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...