Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
PA/PBC 06/12/2021 Kế hoạch, Phòng, chống dịch covid-19 khi có trường hợp mắc covid-19, (fo), nghi ngờ mắc covid-9(f1), tiếp xúc gần (f2)
01/KHGD-PBC 05/09/2021 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021
Số: 25 /KH-TGVG/20-21 16/11/2020 Kế hoạch,
Số: 10a/KH-PBC/20-21 25/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch phát động viết SKKN 2020-2021
Số: 14 /KHCM-PBC/20-21 17/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn 2020-2021
Số..../KHDHTT-PBC 05/04/2020 Kế hoạch, Thực hiện kế hoạch trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch covd 19
23 01/09/2018 Kế hoạch, Trường học thân thiện - học sinh tích cực
17 01/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn 2018-2019
5 01/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp