Triển khai lồng ghép giáo dục QP-AN vào các môn học_PBC

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHAN BỘI CHÂU

Số 01/KHLGQP-AN/PBC Đăk Nia, ngày 01 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QP-AN TRONG TRƯỜNG THCS
Năm học 2018-2019
Căn cứ thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13/1/2017 về việc triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở của bộ giáo dục và đào tạo;
Căn cứ công văn số 1746/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2018 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng – an ninh năm học 2018-2019;
Căn cứ sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Gia Nghĩa về thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Phan Bội Châu;
Nay trường THCS Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục quốc phòng – an ninh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của chính phủ về triển khai nghị quyết 28-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng kỹ năng sống, nhân cách con người về tinh thần yêu nước, yêu đồng bào, yêu Chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết. Hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc, truyền thống đất nước…Bước đầu giáo dục học sinh có trách nhiệm với với nền quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước trong tình hình mới.
2. Yêu cầu:
Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, lồng ghép các lĩnh vực có liên quan. Dạy học lý thuyết gắn với thực tiễn, tăng cường tự vận động, phát triển năng lực học sinh.
Giáo dục quốc phòng, an ninh phải phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi THCS làm nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh được lồng ghép thông qua các nội dung bài học trong chương trình THCS, thông qua một số hoạt động ngoại khóa ở các môn học có liên quan, tập trung ở môn ngữ văn, địa lý, GDCD, âm nhạc, mĩ thuật…
Giáo viên tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xây dựng các chủ đề về ngoại khóa chủ động chuẩn bị nội dung lồng ghép về quốc phòng, an ninh vào chương trình hoạt động. Nhất là các hoạt động thăm quan, mời nói chuyện nhân ngày 22/12, 27/7, tháng an toàn giao thông…
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Nội dung lồng ghép giáo dục QP-AN thông qua các môn học:

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép

LỚP 6
1 Ngữ văn T1 Bài 1. Văn bản: Con Rồng cháu Tiên
Trang 5 Nêu lịch sử dựng nước và giữ nước của cha, ông
Bài 2. Văn bản: Thánh Gióng
Trang 19 Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre…
Bài 4. Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
Trang 39 Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…).
Ngữ văn T1 Bài 23. Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
Trang 63 Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam
Bài 24. Văn bản: Lượm
Trang 72 Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26. Văn bản: Cây tre Việt Nam
Trang 95 Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
2 Địa lý Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18 Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
3 GDCD Bài 5: Giữ luật lệ chung
Trang 12 Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông
Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Trang 35 Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
Trang 42
Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm… để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ
Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Trang 44
Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Trang 46
4 Âm nhạc
Mĩ thuật Tiết 1. Âm nhạc: Bài hát Quốc ca
Trang 5 Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca
Tiết 7: Làng tôi
Trang 21 Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến
Bài 13: Đề tài bộ đội
Trang 111 Biết ơn công lao của anh bộ đội Cụ Hồ

LỚP 7
1 Ngữ Văn T1 Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam
Trang 62 Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược
Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya
Trang 140 Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác
Ngữ Văn T2 Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Trang 24 Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc
2 Giáo dục công dân Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Trang 12 Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
Trang 26 Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Trang 42 Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Trang 47 Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa
Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Trang 51 Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trang 54 Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975
3 Âm nhạc
Mĩ thuật Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng, Trang 10 Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát
Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa
Trang 26
Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi
Trang 56
Bài 10: Cuộc sống quamh em
Trang 102 Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước
4 Địa lý Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
Trang 33 Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Trang 36 Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Trang 33 Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường

LỚP 8
1 Ngữ văn T1 Bài 12. Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc
Trang 129 Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam
Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146 và “Đập đá ở Côn Lôn” Trang 148 Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốc
Ngữ văn T2 Bài 22: Chiếu dời đô
Trang 48 Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự
Bài 23: Hịch Tướng sĩ
Trang 55 Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)
Trang 66 Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Trang 95 Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
2 Địa lý Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Trang 87 – Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
– Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam
Trang 100
3 Giáo dục công dân Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Trang 1 Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội
Trang 18 Ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội
Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Trang 34 Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Trang 41 Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra
Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Trang 44 Đưa ra các ví dụ để chứng minh
Bài 17: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Trang 50
Bài 18: Quyền tự do ngôn luận
Trang 52
Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 54 Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 57
Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 54 Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 57
4 Âm nhạc và mĩ thuật Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo
Trang 16
Đưa một số hình ảnh minh họa

Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Trang 43

LỚP 9
1 Ngữ văn T1 Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh
Trang 5 Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Trang 17 Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí
Trang 64 Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài 10: Bài thơ Đồng chí ; Tiểu đội xe không kính
Trang 131 Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
Ngữ văn T2 Bài 23: Viếng Lăng Bác
Trang 58 Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 28: Những ngôi sao xa xôi
Trang 113 Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
2 Địa lý Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Trang 50 Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo
Trang 135
Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo
Trang 140
Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Trang 144
3 Giáo dục công dân Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Trang 9 Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay
Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Trang 12 Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Trang 23 Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
Trang 34 Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Trang 52 Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Trang 57 Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Trang 61 Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật
Trang 66 Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật

04 Âm nhạc và Mĩ thuật Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Trang 45 Ôn tập một số bài hát đã học:
“Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên” và một số bài hát về truyền thống công an như: “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bài ca người Công an”…

Đối với những môn khác có nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, giáo viên bộ môn chủ động lồng ghép vào các bài học có liên quan, báo cho BGH và tổ trưởng theo dõi.
2. Hình thức tổ chức:
Trong quá trình chuẩn bị bài giảng, giáo viên nghiên cứu nội dung bài học thật kỹ để lựa chọn những nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh đưa vài bài học. Các nội dung lồng ghép nhất thiết phải thể hiện trong giáo án, có quy định thời lượng cụ thể.
Có thể tổ chức thông qua các chuyên đề tích hợp liên môn, lồng ghép vào ngoại khóa.
Tổ chức thông qua các hoạt động thi viết bài, vẽ tranh về các chủ đề quốc phòng, an ninh.
Tổ chức thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
3. Tài liệu dạy học:
Chương trình sách giáo khoa hiện hành có liên quan đến quốc phòng, an ninh môn ngữ văn, GDCD, địa lý, âm nhạc, mĩ thuật…
Hướng dẫn trong thông tư 01/2017/TT-BGD ngày 13/01/2017 về việc triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở.
Các tài liệu về giáo dục quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương và các nguồn tài liệu chính thống khác trên phương tiện thông tin đại chúng, internet…
Các tài liệu giáo viên tổ chức cho học sinh sưu tầm, sáng tác, tranh ảnh…mà giáo viên thẩm định thấy có tính giáo dục, phù hợp với nội dung bài học.
III. Tổ chức thực hiện:
– Ban giám hiệu:
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, nhà trường lập kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, địa phương về lồng ghép giáo dục quốc phong, an ninh. Tổ chức quán triệt, triển khai đến từng tổ, giáo viên trong nhà trường.
Định hướng các nguồn tài liệu chính thống cho việc sử dụng trong công tác lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh, nhất là các loại tài liệu của địa phương, tình hình thực tiễn quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Mời một số cơ quan, cá nhân: như công an, cựu chiến binh, bộ đội nói chuyện trong các chuyên đề ngoại khóa, tham quan, thực địa…
Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, tư vấn cho giáo viên, tổ thực hiện tốt lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường. Tạo môi trường phối hợp chặt chẽ giữa các giáo viên, tổ nhằm thực hiện các tiết tích hợp, thống nhất các nội dung tham khảo, tài liệu giảng dạy.
– Đối với tổ chuyên môn:
Xây dựng kế hoạch bổ sung lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh vào các môn học có liên quan: ngữ văn, địa lý, GDCD, âm nhạc, mĩ thuật và một số môn khác. Trực tiếp triển khai kế hoạch đến từng tổ viên.
Trong quá trình kiểm tra, dự giờ chú ý phải đánh giá được nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh trong giờ dạy, giáo án, từ đó làm cơ sở cho góp ý, tư vấn và thống nhất các nội dung lồng ghép tiếp theo.
Thực hiện chuyên đề về lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh ít nhất 1 chuyên đề/ năm (đây là một trong chín chuyên đề đã quy định trong năm trừ tổ toán – tin và hóa – sinh).
– Đối với giáo viên ngữ văn, địa lý, GDCD, âm nhạc, mĩ thuật:
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh theo kế hoạch của nhà trường và hướng dẫn trong thông tư 01/2017/TT-BGD ngày 13/1/2017 của bộ.
Các nội dung lồng ghép phải thể hiện trong giáo án, quy định thời lượng, nội dung hoạt động lồng ghép. Về phương pháp: Giáo viên chủ động sử dụng các phương pháp sao cho phù hợp với trình độ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Chú ý đến việc định hướng của giáo viên để học sinh tăng cường hoạt động, phát huy năng lực bản bản thân, nhất là kỹ năng sưu tầm tư liệu, đánh giá, nhận định về sự kiện, hiện tượng…
Trên đây là kế hoạch lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh của trường THCS Phan Bội Châu. Đề nghị các tổ, giáo viên nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thì báo cáo CM kịp thời.

HIỆU TRƯỞNG