Hướng dẫn học sinh đăng nhập học trực tuyến trên trang lms.vnedu.vn

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP CHO HỌC SINH TRÊN TRANG LMS.VNEDU.VN

  1. Mở trình duyệt web lên

Gõ vào thanh tìm kiếm lms.vnedu.vn

Chọn lms.vnedu.vn đăng nhập

  1. Giao diện trang web hiện ra
  2. Bấm đăng nhập nó sẽ lên của sổ sau và nhập tài khoản và mật khẩu được cấp vào. Nhớ bấm vào tài khoản vnedu để đăng nhập, đăng nhập phía trên sẽ không vào được nhé.

Nhập tài khoản, mật khẩu xong Bấm vào đăng nhập như hình dưới

Khi đăng nhập đến đay trình duyệt yêu cầu lưu mật khẩu thì không lưu nhé

  1. Hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu để bảo mật thì nhập mật khẩu mới (nhập mật khẩu mới dòng trên, dòng dưới nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để xác nhận). Sau đó bấm vào đổi mật khẩu như hình:

Đến đây đã vào được hệ thống rồi đó. Nếu trình duyệt hỏi có lưu mật khẩu mới không thì bấm lưu ở bước này. (nếu bạn lưu mật khẩu ở bước 3 thì lần sau đăng nhập tự động sẽ không vào được.

Trang web hiển thị thế này là đã đăng nhập thành công (nhớ kéo con trỏ hết trang để biết thông tin hiển thị nhé)

Chúc các em học tốt: Thầy Lê Quân