Điểm số không nên trở thành cuộc đua trong công cuộc cải cách giáo dục_GS Nguyễn Minh thuyết

Điểm số không nên trở thành cuộc đua trong công cuộc cải cách giáo dục_GS Nguyễn Minh thuyết

Lượt xem:

Trích trên Zing.vn Chương trình phổ thông mới: Điểm số không nên trở thành một cuộc đua Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho rằng để chương trình mới thành công, cần có nhiều sự thay đổi. Dự kiến trong tháng 10, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được ban hành. Theo GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình giáo... ...