Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
38/QĐ-PBC 16/01/2020 Quyết định, Công bố dự toán ngân sách 2020