PHÒNG CHỐNG COVID 19

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

THÔNG BÁO

ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID 19, NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ

MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐẾN LÀM VIỆC, GIAO DỊCH TẠI TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU PHẢI CÀI ĐẶT BLUEZONE VÀ THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ, QUÉT MÃ QR TẠI ĐÂY    

XIN CẢM ƠN!