Phát sóng học trên truyền hình tỉnh Đăk Nông – Lớp 9

Lượt xem:

Đọc bài viết

HS có thể mở truyền hình theo khung giờ sau để học trực tiếp:
Thứ ba (07/4) 15 giờ 20 phút môn toán
Thứ tư (08/4) 15 giờ 20 phút môn tiếng anh
Thứ năm (09/4)15 giờ 20 phút môn ngữ văn
Thứ bảy (11/4) 15 giờ 20 phút môn toán
Chủ nhật (12/4) 15 giờ 20 phút môn tiếng anh
Thứ hai (13/4) 15 giờ 20 phút môn ngữ văn
Hoặc vào trang facebook đài truyền hình tỉnh Đăk Nông để học lại:
https://www.facebook.com/truyenhinhdaknong